Η ΣΕΒΕ αποτελεί επιστημονικό σωματείο, οι σκοποί του οποίου είναι:

Α. Η επιστημονική διερεύνηση και μελέτη των ανθρώπινων συστημάτων και σχέσεων με βάση τη συστημική θεωρία και τις μετεξελίξεις της, προκειμένου να προαχθεί τόσο η ίδια η θεωρία όσο και οι πρακτικές της εφαρμογές ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχοθεραπείας.

Β. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των ειδικών στο χώρο της ψυχικής υγείας για τη γενικότερη συνεισφορά της συστημικής προσέγγισης στην πρόληψη και τη θεραπεία, καθώς και στην προαγωγή της ψυχικής και δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Γ. Η συνεργασία με συναφή σωματεία και φορείς τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, με στόχο την προαγωγή της συστημικής προσέγγισης στη θεραπεία οικογενειών, ζευγαριών, ατόμων και ομάδων καθώς και στην κατανόηση ευρύτερων συστημάτων.

Δ. Η προώθηση και συνεισφορά στη διαμόρφωση κανόνων δεοντολογίας με στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άσκηση του επιστημονικού έργου της συστημικής ψυχοθεραπείας.

Ε. Η προώθηση σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.

ΣΤ. Η συμβολή στην επιστημονική έρευνα, στη συστηματική μελέτη και στη διάδοση της συστημικής προσέγγισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η ΣΕΒΕ επιδιώκει τη δημιουργία σχέσεων µε επιστήµονες, σωµατεία ή εταιρείες –µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα– της χώρας µας ή του εξωτερικού µε παρεµφερείς σκοπούς.

Επίσης, φροντίζει να προωθεί την επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των µελών της, μέσα και από τη διοργάνωση διαλέξεων, ηµερίδων, συνεδρίων, εκδόσεων, εποπτειών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και συµβουλευτικών δραστηριοτήτων σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό πλαίσιο.

Εκπροσωπεί τα µέλη της σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους διεθνείς οργανισµούς, καθορίζοντας και τον κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας στην άσκηση της συστηµικής ψυχοθεραπείας.

Τακτικά μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν άτομα που ασκούν θεραπεία οικογένειας, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχουν ολοκληρώσει σχετική εκπαίδευση στη συστημική οικογενειακή θεραπεία.

Η εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για να γίνετε μέλος της εταιρείας πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε στην γραμματεία την αίτηση που μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ΣΕΒΕ μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό της πατώντας το εικονίδιο που ακολουθεί: