Εταιρείες

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας  

Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες και ευρύτερα συστήματα

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας

Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας

European Family Therapy Association (EFTA)

International Family Therapy Association (IFTA)

Association for Family Therapy and Systemic Practice (AFT)

American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT)

Family Process Institute

Επιστημονικά Περιοδικά

Ελληνικά

Εξαρτήσεις

Μετάλογος – Συστημικές Προσεγγίσεις και Ψυχοθεραπεία

Κοινωνική εργασία: Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών

Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία

Ψυχολογία

Ξενόγλωσσα

American Journal of Psychotherapy

Australian and New Zealand Journal of Family Therapy

European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy

Families, Systems and Health

Family Process

Family Relations: Interdisciplinary Journal of Applied Family Science

Forum: Qualitative Social Research

Human Systems: The Journal of Therapy Consultation and Training

International Journal of Group Psychotherapy

International Journal of Psychotherapy

International Journal of Qualitative Methods

Journal of Family Issues

Journal of Family Psychology

Journal of Family Psychotherapy

Journal of Family therapy

Journal of Feminist Family Therapy

Journal of Marital and Family Therapy

Journal of Systemic Therapies

Psychology and Psychotherapy: Theory Research and Practice

The American Journal of Family Therapy

Qualitative Research in Psychology

Systemic Practice and Action Research