Βασική Βιβλιογραφία

Hoffman, L. (2006). Οικογενειακή θεραπεία. Μια προσωπική ιστορία, Μτφ. Κατερίνα Γαμβρουλά, Ελένη Σαμαρά, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Boscolo, L., Cecchin, G., Hoffman, L. & Penn, P. (2007). Η συστημική οικογενειακή θεραπεία του Μιλάνου. Συζητήσεις για τη θεωρία και την πρακτική, Μτφ. Ανδρέας Τσάφος, Ελένη Σαμαρά, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Schlippe, A. v. & Schweitzer, J. (2008). Εγχειρίδιο της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής, Μτφ. Έφη Μοτάκη, Επιμ. Βιργινία Ιωαννίδου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Cecchin, G., Lane, G. & Ray, W.A. (2009). Ασέβεια. Μια στρατηγική επιβίωσης για θεραπευτές, Μτφ. Ελένη Σαμαρά, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Angel, S. & Angel, P. (2010). Οι τοξικοεξαρτημένοι και οι οικογένειές τους. Μια συστημική προσέγγιση, Μτφ. Απόστολος Βερβερίδης, Δώρα Σιζοπούλου, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Morgan, A. (2011). Τι είναι η αφηγηματική θεραπεία; Μια ευκολοδιάβαστη εισαγωγή, Μτφ. Αδάμ Χαρβάτης, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Hoffman, L. (2012). Τα θεμέλια της οικογενειακής θεραπείας. Ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την αλλαγή στα ανθρώπινα συστήματα, Μτφ. Ελένη Σαμαρά, Κατερίνα Γαμβρουλά, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Βιβλία ξένων συγγραφέων
ψυχολογικού/ψυχοθεραπευτικού περιεχομένου  σε μετάφραση

Bowen, M. (1974). Τρίγωνα στην Οικογένεια. Ανωνύμου, Για τη διαφοροποίηση του εαυτού, Μτφ. Έ. Γκίκα, Μ. Λεβή, Επιμ. Κ. Χαραλαμπάκη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1996.

Elkaim, M. (1996). Αν μ’ αγαπάς, μη μ’ αγαπάς, Μτφ. Νίκος Χρηστάκης, Αθήνα: Κέδρος.

Gellert, S. (1990). Όμοιος ομοίω… ζευγαρώνει, Μτφ. Α. Νίκας, Αθήνα: Διογένης.

Josien, M., Βαγιάτης, Γ., Γιαννουλέας, Μ. (1995). Η επικοινωνία μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο, Μτφ. Γ. Αραμπατζής, Επιμ. Ν. Ε. Δέγλερης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Lehmann, P. (2008). Βγαίνοντας από τα ψυχοφάρμακα, Μτφ. Άννα Εμμανουηλίδου, Θεσσαλονίκη: Νησίδες.

McGoldrick, M. & Gerson, R. (1999). Το Γενεόγραμμα. Εργαλείο αξιολόγησης για την οικογένεια, Μτφ. Άγγελος Νίκας – Καίτη Νικολάου, Αθήνα: Κέδρος.

McGoldrick, M. (2002). Ανοίγοντας τα παλιά σεντούκια, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Minuchin, S. (1974). Οικογένειες και Οικογενειακή θεραπεία. Μτφ. Φ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Ανδρεάδη, Α. Γεωργίου, Α. Μερτίκα, Ε. Χρυσικού, Επιμ. Φ. Αναγνωστόπουλος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009.

Minuchin, S. (1986). Οικογενειακό καλειδοσκόπιο. Μτφ. Μ. Τσουμάρη, Επιμ. Δ. Σακκάς, Κ. Τσιάγκα, Αθήνα: Ερευνητές.

Napier, A. Y. (1995). Το ζευγάρι ο εύθραυστος δεσμός, Μτφ. Η. Ρόκου, Επιμ. Μ. Καιρή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Napier, A. Y., Whitaker, C. (1978). Οικογένεια, μαζί όμως αλλιώτικα, Μτφ. Α. Νίκος, Αθήνα: Κέδρος, 2006.

Pasick, R. S., Meth, R. L., (2000). Άνδρες σε θεραπεία. Πρόκληση για αλλαγή, Μτφ. Α. Ζώτος, Επιμ. Σ. Ανδρεοπούλου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Pittman, F. (2007). Ο άνδρας σε κρίση, Μτφ. Α. Ζώτος, Επιμ. Μ. Καιρή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Satir, V. (1989). Πλάθοντας ανθρώπους, Μτφ. Λ. Στυλιανούδη, Επιμ. Α. Νίκας, Αθήνα: Κέδρος.

Schweitzer, J. & Schumacher, B. (2006). Ψυχιατρική με αρχή, μέση και τέλος. Δρόμοι εξόδου από τη χρονιότητα, Μτφ. Άννα Εμμανουηλίδου, Θεσσαλονίκη: Νησίδες.

Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J., Jackson, D. (2005). Ανθρώπινη επικοινωνία και οι επιδράσεις της στη συμπεριφορά. Τα πρότυπα, οι παθολογίες και τα παράδοξα, Μτφ. Άσπα Γολέμη, Επιμ. Κάτια Χαραλαμπάκη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Βιβλία Ελλήνων συγγραφέων

Γεωργίου, Θ. (2003). Η φιλοσοφία ως συστημική θεωρία. Δοκίμια για τον Niklas Luhmann, Αθήνα: Σάκκουλας.

Ιωαννίδου, Β. (2012). Η τέχνη της συντροφικής ζωής. Μια Συστημική Προσέγγιση, Αθήνα: Γνώση.

Κατάκη, Χ. (1984). Οι τρεις ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας, Αθήνα: Κέδρος.

Κατάκη, Χ. (1997). Το μωβ υγρό, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κατάκη, Χ. (2008). Το ήμερο φίδι του Θεού, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α. (2003). Με γόμα και καθρέφτη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κατάκη, Χ., Μπαλάσκα, Ι., Ρεζίτη, Β. (2003). Το φυλαχτό, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κωτσάκης, Δ., Μουρελή, Ε., Μπίμπου, Ι., Μπουτουλούση, Ε., Αλεξανδρή, Χ., Γκέσογλου, Ε., Καραμανώλη, Κ., Καρπούζα, Α. & Σπανοπούλου, Ε. (2010). Αναστοχαστική πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο, Αθήνα: Νήσος.

Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. (2000). Οικογένεια και όρια. Συστημική προσέγγιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. & Σοφτά-Nall, Λ. (2006). Οικογενειακή – συστημική θεραπεία. Βασικές προσεγγίσεις, θεωρητικές θέσεις και πρακτική εφαρμογή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παρίτσης, Ν. (2003). Συστημική ψυχιατρική. Η νοημοσύνη της ζωής, Αθήνα: Βήτα.

Βιβλία ξένων συγγραφέων
που επηρέασαν το συστημικό πεδίο (σε μετάφραση)

Bachelard, G. (1992). Η ποιητική του χώρου, Μτφ. Ελένη Βέλτσου, Αθήνα: Χατζηνικολή.

Bruner, J. (1997). Πράξεις νοήματος, Μτφ. Ήβη Ρόκου, Γιώργος Καλομοίρης, Επιμ. Αλέξης Ζώτος, Ιωάννα Χατζηνικολή, Μανώλης Τσαγκαράκης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Capra, Fr. (1984). Η κρίσιμη καμπή, Μτφ. Μάριος Βερέττας, Αθήνα: Ωρόρα.

Derrida, J. (1990). Περί γραμματολογίας, Μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα: Γνώση.

Derrida, J. (2003). Η γραφή και η διαφορά, Μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα: Καστανιώτη.

Foucault, M. (2004). Η ιστορία της τρέλας, Μτφ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Αθήνα: Ηριδανός.

Foucault, M. (1993). Ιστορία της σεξουαλικότητας. Η μέριμνα για τον εαυτό μας, Μτφ. Γιάννης Κρητικός, Αθήνα: Κέδρος-Ράππα.

Foucault, M. (1987). Η αρχαιολογία της γνώσης, Μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα: Εξάντας.

Foucault, M. (1989). Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, Μτφ. Καίτη Χατζηδήμου, Ιουλιέττα Ράλλη, Αθήνα: Κέδρος-Ράππα.

Κuhn, Τ. (1981). Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων, Μτφ. Γ. Γεωργακόπουλος, Β. Κάλφας, Επιμ. Β. Κάλφας, Αθήνα: Σύγχρονα Θέματα.

Lyotard, J.-F. (1993). Η μεταμοντέρνα κατάσταση, Μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα: Γνώση.

Maturana, H. & Varela, F. (1992). Το δέντρο της γνώσης. Οι βιολογικές ρίζες της ανθρώπινης νόησης, Μτφ. Σπύρος Μανουσέλης, Αθήνα: Κάτοπτρο.

Prigogine, I. (2003). Οι νόμοι του χάους, Μτφ. Πασχάλης Α. Χριστοδούλου, Επιμ. Ιωάννης Ε. Αντωνίου, Αθήνα: Τραυλός.

Prigogine, I., Stengers, I. (1992). Τάξη μέσα από το χάος. Ο νέος διάλογος του ανθρώπου με τη φύση, Μτφ. Μαρία Λογιωτάτου, Αθήνα: Κέδρος.

Vygotsky, L.S. (1997). Νους στην κοινωνία. Η ανάπτυξη των ανώτερων ψυχολογικών διαδικασιών, Μτφ. Άννα Μπίμπου, Στέλλα Βοσνιάδου, Επιμ. Στέλλα Βοσνιάδου, Αθήνα: Gutenberg.

Willke, H. (1996). Εισαγωγή στη συστημική θεωρία, Μτφ. Νίκος Λίβος, Αθήνα: Κριτική.

Wittgenstein, L. (1978). Tractatus Iogico-philosophicus, Μτφ. Θανάσης

Κιτσόπουλος, Επιμ. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Αθήνα: Παπαζήση.

Wittgenstein, L. (1977). Φιλοσοφικές έρευνες, Μτφ. Παύλος Xριστοδουλίδης, Αθήνα: Παπαζήση.