Το ΔΣ της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος προσκαλεί τα μέλη της σε Διαδικτυακή Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 27.01.2021 στις 17.00 και εφόσον δεν υπάρξει απαρτία στις

31 Ιανουαρίου 2021 στις 17.00 διαδικτυακά (μέσω Zoom).

Τα θέματα που θα συζητήσουμε συμπεριλαμβάνουν

Απολογισμό ΔΣ μετά από ένα χρόνο θητείας

Απολογισμό διημερίδας ΕΘΟΣ-ΣΕΒΕ

Απολογισμό περιοδικού Μετάλογος

Οργάνωση ημερίδας Μεταλόγου και διημερίδας ΣΕΒΕ

Οργάνωση δράσεων ΣΕΒΕ

Στη συνάντηση μπορούν σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας να συμμετάσχουν όλα τα ενεργά μέλη, όπως και εκείνα που θέλουν να επανενεργοποιηθούν.

 Στην περίπτωση που κάποιο μέλος επιθυμεί να ενημερωθεί για τη σχέση του με την Εταιρεία παρακαλείται να απευθυνθεί είτε στον Αντιπρόεδρο Δημήτρη Θεοδωρίδη, theodoridis.online@gmail.com είτε στη Γραμματέα Έλενα Ουζούνη, systemic.association.n.gr@gmail.com

Ευχόμαστε να σας συναντήσουμε όλους σε έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς το ΔΣ της ΣΕΒΕ

Βιργινία Ιωαννίδου

Δημήτρης Θεοδωρίδης

Έλενα Ουζούνη

Ντίνα Τσελεπή

Χαρά Γουρνάρη

Αντώνης Ραφτόπουλος

Δήμητρα Συμεωνίδου