Η ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 2000 από ειδικούς ψυχικής υγείας με σκοπό την προώθηση και την εξέλιξη της συστημικής προσέγγισης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης των οικογενειακών και συστημικών θεραπευτών/τριών της Βόρειας Ελλάδας. Τα μέλη της προέρχονται από τον χώρο της ψυχικής υγείας και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Είναι αναγνωρισμένη επιστημονική εταιρεία, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας (ΕΘΟΣ) και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA).

Για να μάθετε περισσότερα για τη ΣΕΒΕ πατήστε στο εικονίδιο που ακολουθεί: