Η ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 2000 από ομάδα ατόμων ειδικών στο χώρο της ψυχικής υγείας με σκοπό την προώθηση και την εξέλιξη της συστημικής προσέγγισης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης των ατόμων που ασκούν οικογενειακή και συστημική θεραπεία στη Βόρεια Ελλάδα. Τα μέλη της προέρχονται από το χώρο της ψυχικής υγείας και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Είναι αναγνωρισμένη επιστημονική εταιρεία, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας (ΕΘΟΣ) και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA).

Για να μάθετε περισσότερα για τη ΣΕΒΕ πατήστε στο εικονίδιο που ακολουθεί: